Implementované riešenia

1) Dostupnosť technológií, ktoré spĺňajú špecifické potreby v baniach a lomoch, ako sú drsné prevádzkové podmienky a vzdialené lokality.

Úroveň certifikácie IP (ochrana proti vode a prachu) a robustnosť GNSS prijímačov i73 a i90 poskytli maximálnu istotu pri ich každodennom používaní a výrazne znížili prestoje hardvéru.Okrem toho technológia GNSS, ako je iStar (najnovší algoritmus GNSS PVT (Position, Velocity, Time) pre GNSS RTK prijímače CHC Navigation, ktorý umožňuje sledovanie a používanie všetkých 5 hlavných satelitných konštelácií (GPS, GLONASS, Galileo, BDS alebo Systém BeiDou, QZSS) a ich 16 frekvencií s optimálnym výkonom) optimalizovali výkon GNSS prieskumu, a to ako z hľadiska presnosti určovania polohy, tak aj jeho dostupnosti v náročných prostrediach.

SOLUTIONS IMPLEMENTED (1)

Obrázok 2. Nastavenie kontrolného bodu pre základňový rover GNSS RTK

2) Prijatie technológií GNSS pre nových používateľov zjednodušením pracovných procesov.

Integrácia modulov GNSS+IMU umožnila geodetom zameriavať body bez potreby vyrovnávania diaľničnej tyče.Významnú úlohu v tomto procese zohral aj vývoj softvéru, ktorý umožnil implementáciu automatizovaných procesov: bezpečnostné kontrolné zoznamy pre použitie dronov, kodifikácia topografických prieskumov pre optimálne spracovanie dát pomocou CAD softvéru atď.

SOLUTIONS IMPLEMENTED (2)

Obrázok 3. Vytyčovanie pomocou i73 GNSS roveru

3) Napokon, systematické vedenie školení s operátormi v teréne prispieva k zvýšeniu produktivity a rýchlej návratnosti investícií.

Školiaci program pre tento projekt pokrýval základy systémov GNSS RTK.Hoci väčšina lokalít v tomto projekte má pokrytie siete pre prevádzku v režime NTRIP RTK, možnosť využívať integrované rádiové modemy poskytovala cennú prevádzkovú zálohu.Fáza získavania údajov s rozšírenou kodifikáciou (pridanie fotografií, videa a hlasových správ k súradniciam prieskumných bodov) uľahčila finálny krok spracovania, kartografické zobrazenie, výpočet objemu atď.

SOLUTIONS IMPLEMENTED (4)

Obrázok 4. Školenie GNSS odborníkom CHCNAV


Čas odoslania: Jún-03-2019